Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Uczenie przez działanie

Treść

Zgodnie z zasadą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” uważamy, że najlepszą szkołą jest doświadczenie czyli uczenie przez działanie :)

Uczniowie klasy VII na lekcji chemii doświadczalnie poznawali właściwości powietrza i jego składników.

Uczniowie dzięki realizacji projektu edukacyjnego Zwykłe niezwykłe powietrze:

    samodzielnie pozyskiwali i przetwarzali informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kształtowali nawyk krytycznej oceny informacji.
    projektowali i przeprowadzali proste doświadczenia chemiczne.
    interpretowali wyniki doświadczeń chemicznych i formułowali wnioski na podstawie dokonanych obserwacji.
    wykorzystali zdobytą wiedzę do identyfikowania i rozwiązywania problemów.
    kreowali postawę odkrywcy i badacza.
    popularyzowali wiedzę, przedstawiając ją w atrakcyjnej formie.
    rozwijali umiejętność pracy w grupie.
    kształtowali umiejętność prezentacji.

Siódmoklasiści nie mogą się doczekać realizacji kolejnego projektu z zakresu chemii.

63748