Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Rada rodziców

Treść

Przewodniczący: Magdalena Bąba
Zastępca: Monika Błaszczyk
Sekretarz: Monika Potoniec
Skarbnik: Marta Omińska

Wpłata na Radę Rodziców
Rada Rodziców ustaliła w roku szkolnym 2023/2024 następujące wysokości wpłat na Radę Rodziców:
40 zł - jedno dziecko w szkole
30 zł -  dwoje dzieci w szkole

20 zł - troje dzieci w szkole

10 zł - czworo dzieci w szkole

 

Wpłaty proszę dokonywać do pani Marty Omińskiej za pośrednictwem skarbników klasowych.

Regulamin Rady Rodziców

63747