Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Patron

Treść

Patronem naszej szkoły jest Mieczysław Wieczorek.

Urodził się w 1900 roku w Siedliskach (powiat Włoszczowa, województwo kieleckie). Był jednym z najbardziej zasłużonych nauczycieli tajnego nauczania w czasie okupacji. Przed wojną pełnił funkcję podinspektora szkolnego.

W czasie okupacji organizował Gminne Komisje Oświaty i Kultury. Sam osobiście rozprowadzał podręczniki i udzielał wskazówek. Uczył tajnie i organizował tajne nauczanie. Znał cały powiat nowosądecki i dlatego był nieocenionym nauczycielem. Zyskał uznanie rzetelność, delikatność i koleżeńską życzliwość. Do tych zalet należy dodać oprócz żarliwego patriotyzmu- skromność, opanowanie i odwagę.

W bardzo trudnym okresie po wyzwoleniu, kierował szkolnictwem w powiecie nowosądeckim, a następnie przeszedł na stanowisko nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, gdzie zyskał opinie znakomitego dydaktyka i wychowawcy. Pod koniec życia opracował dzieje tajnego szkolnictwa w powiecie nowosądeckim.

Zmarł 6.X.1972r i pochowany jest w Nowym Sączu.

63748