Przejdź do treści
S1_1140_356
S2_1140_356
S3_1140_356
S4_1140_356
Przejdź do stopki

Wycieczka do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu

Treść

11 października dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas II i III wybrali się do Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu. Uczniowie  wzięli udział w prelekcji, podczas której z zaciekawieniem przysłuchiwali się ciekawostkom związanym z życiem dzieci na polskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku.  Z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się zabawkom z dawnych czasów oraz brały udział w zabawach, jakie kiedyś towarzyszyły dzieciom.

Następnie dzieci odwiedziły znajdującą się w tym samym budynku Gminną Bibliotekę, gdzie słuchały informacji na temat funkcjonowania biblioteki i pracy bibliotekarza. Ponadto brały udział w quizach i konkurencjach dotyczących literatury dziecięcej. Dzieci wykazały się bardzo dużą znajomością wierszy i z zadaniami poradziły sobie świetnie. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie muzeum. W tym miejscu uczniowie zapoznali się z historią i tradycjami Lachów Sądeckich oraz z ich dorobkiem kulturowym. Dzieci oglądały wiele elementów tej kultury - strój ludowy, budownictwo mieszkalne czy gospodarcze, narzędzia pracy rolnika i rzemieślnika. Takie bliskie spotkanie z przejawami naszej kultury, wzbudziło w uczniach jeszcze większe poczucie przynależności do swojego regionu, a także stało się doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań regionalizmem.

46605